Odhodlaní dodávať úsmev

Každý pacient si zaslúži prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Jej predpokladom je nielen vysoká profesionalita zdravotníckeho personálu ale rovnako aj prístup ku kvalitným, moderným a inovatívnym zdravotníckym pomôckam a materiálom.

Preto, ako registrovaný veľkodistribútor zdravotníckych pomôcok a materiálov v Slovenskej republike, Stork Medical je súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.